Mniej stresu, więcej energii

Magnez

Magnez w układzie okresowym pierwiastków należy do tzw. metali ziem alkalicznych. Po raz pierwszy został uznany za pierwiastek przez Josepha Blacka, zaś wyodrębniony w formie czystej w 1808 roku przez Humphry'a Davy'ego. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych substancji, jednak w naturze magnez nie występuje w formie elementarnej, tylko w postaci związków chemicznych. W przyrodzie występuje w dużych ilościach w dolomitach i magnezytach, w roślinach jest jednym ze składników chlorofilu. W organizmie dorosłego człowieka znajduje się od 20-28 g magnezu, z czego ok. 40-45% rozmieszczone jest w mięśniach i w tkankach miękkich, 1% znajduje się w płynach pozakomórkowych, a pozostała ilość 55-60% w kościach. Stężenie magnezu w surowicy krwi waha się w granicach 1,8–2,5 mEq/l. Z uwagi na głównie wewnątrzkomórkową lokalizację magnezu, możliwe jest powstanie niedoborów ogólnoustrojowych tego składnika przy prawidłowym jego stężeniu w surowicy krwi. Oznaczenie zawartości magnezu w krwinkach czerwonych oferuje bardziej precyzyjny obraz o zasobach magnezu w naszym organizmie. Magnez uczestniczy w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w procesie przemiany białek, lipidów, kwasów nukleinowych oraz fosforanowych związków wysokoenergetycznych. Aktywuje liczne enzymy, zwłaszcza te uczestniczące w procesach produkcji energii. Ponadto jest nieodzowny do zachowania struktury kości i zębów, uczestniczy w syntezie białek oraz prawidłowych podziałach komórek. Jest konieczny do funkcjonowania układu nerwowego, bierze udział w kurczliwości mięśni. Odpowiednia podaż magnezu pozwala zachować właściwą równowagę elektrolitową. Najczęstsze główne objawy niedoboru tego pierwiastka mogą przejawiać się w zaburzeniach funkcji mięśni. Bardzo często przyczyną regularnie pojawiających się nieprzyjemnych skurczów łydek jest niedostateczne spożycie magnezu. Dzienna podaż magnezu podczas stosowania przeciętnej diety wynosi około 375 mg, 30-40% tego pierwiastka jest przyswajana przez organizm. Magnez jest wchłaniany w jelicie cienkim, lecz proces ten w dużym stopniu zależy od składu diety (np. zmniejsza się w przypadku wysokiego spożycia błonnika, fitynianów, tanin, szczawianów, zwiększonej ilości wapnia i fosforu). Pierwiastek ten jest usuwany z ustroju przez nerki, które w doskonały sposób regulują jego zawartość w organizmie – przy niedoborach magnezu jego wydalanie z moczem znacznie spada. Suplementację magnezem zaleca się w przypadku:

  • niedostatecznej podaży tego pierwiastka z pożywieniem (np. podczas źle opracowanej diety odchudzającej);
  • upośledzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego (przewlekłe biegunki, stosowanie diety wysokobłonnikowej);
  • zwiększonego wydalania przez nerki (alkohol, stosowanie leków moczopędnych) lub z potem (sport, częste sauny, ciężka praca fizyczna);
  • zwiększonego zapotrzebowania (stres, sport, ciężka praca fizyczna):

Warto wspomnieć o chemicznych formach magnezu, które również mogą mieć znaczący wpływ na przyswajanie i wykorzystanie tego składnika przez organizm. MagneZi B6 zawiera magnez w postaci organicznych cytrynianów, które są najłatwiej wykorzystywaną formą przez organizm.

Witamina B6

Nazwą witamina B6 określa się sześć związków pochodnych 3-hydroksy-2-metylopirydyny (np.: pirydoksyna, pirydoksamina i pirydoksal oraz estry fosforanowe tych związków). Witamina B6 stanowi grupę prostetyczną wielu enzymów biorących udział w licznych procesach metabolicznych ustroju. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie białek i glikogenu, tworzeniu krwinek czerwonych, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w regulacji aktywności hormonów. Jest niezbędna do prawidłowej czynności układu nerwowego. W suplementach diety witamina B6 czę- sto jest łączona z magnezem, ponieważ skutecznie uzupełnia jego działanie. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na zapotrzebowanie na ten składnik jest spożycie białka. Stwierdzono, że niedobór witaminy B6 rozwija się szybciej u osób spożywających dietę wysokobiałkową (80-160 g/dzień), niż u osób przebywających na diecie z niższą zawartością białka (30-50 g/dzień). Warto również pamiętać, że w czasie obróbki termicznej i technologicznej może dochodzić do dużych strat witaminy B6. W wyniku mrożenia warzyw i owoców jej zawartość może obniżyć się o 15- 17%, w czasie procesów kulinarnych mięsa o 50-70%, a przemiału zbóż o 50-90%.

Cynk

Ważny składnik około 200 enzymów. Wpływa na syntezę DNA, prawidłowy przebieg podziałów komórkowych, właściwy metabolizm kwasów tłuszczowych, metabolizm witaminy A, prawidłowe procesy widzenia. Przyczynia się do utrzymania wła- ściwej struktury kości, sprawności umysłowej, wpływa na płodność i rozmnażanie. Odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Cynk jest magazynowany w organizmie w niewielkich ilościach, dlatego należy regularnie uzupełniać jego zapasy.

Aktywne składniki suplementu diety MagneZi B6 działają synergicznie i występują w postaciach łatwo wykorzystywanych przez organizm. Suplement diety polecany jest szczególnie:

  • osobom aktywnym fizycznie (np. sportowcom) lub wykonującym ciężką pracę fizyczną;
  • w okresie nasilonego stresu (np. w szkole, miejscu pracy);
  • osobom, które chciałyby dostarczyć swojemu organizmowi energii po wyczerpującym dniu;
  • osobom odżywiającym się nieracjonalnie.

Może być on również niezwykle pomocny w przypadku „wiosennego” zmęczenia.


Popularne

Najczęściej kupowane

Najnowsze