10 korzyści ze stosowania probiotyków

10 korzyści ze stosowania probiotyków

10 korzyści ze stosowania probiotyków

„Jelito człowieka to złożony ekosystem, w którym znajduje się bogata i niezwykle zróżnicowana flora bakteryjna. Około 1000 gatunków bakterii, zasiedlają poszczególne odcinki jelita dorosłego człowieka. Najwięcej – 1011-1012 komórek bakterii/gram jelita znajduje się w jelicie grubym – łącznie masa bakterii jelitowych osiąga imponującą ilość 1,5-2 kilogramów. Zdrowy człowiek ma zrównoważony skład flory bakteryjnej, z przewagą mikroorganizmów przyjaznych i korzystnych dla zdrowia. Jednak skład flory bakteryjne może ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników – szczególnie w następstwie antybiotykoterapii, radioterapii, zakażeń bakteryjnych i wirusowych, silnego stresu, niewłaściwej diety.” „Naruszenie subtelnej równowagi w tym złożonym systemie zaburza system homeostazy organizmu człowieka i może stać się punktem wyjścia wielu poważnych schorzeń... ”

Probiotyki dla wyższej odporności

„Około 80% wszystkich komórek immunologicznych ustroju znajduje się w błonie śluzowej jelit, a zatem zdrowe jelita to podstawa naszego zdrowia. Bakterie probiotyczne nie tylko stwarzają niekorzystne środowisko dla rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, ale pobudzają do pracy fagocytujące komórki immunologiczne, odpowiedzialne za „usuwanie” patogenów.” „Probiotyki przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i różnicowania się podstawowych populacji komórek układu immunologicznego takich, jak: komórki dendrytyczne, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B.” „Liczne badania wykazały, iż drobnoustroje probiotyczne mają zdolność modulacji wytwarzania cytokin. Modyfikacja ekspresji białek cytokinowych w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego i stwarza szerokie możliwości zastosowania probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób związanych z nieprawidłowym działaniem układu immunologicznego." „Badania wykazały, że dzienne wzbogacenie diety w 109–1012 komórek bakterii probiotycznych już po kilku tygodniach może spowodować wzrost liczby naturalnych komórek bójczych w surowicy krwi, zwiększyć aktywność makrofagów i limfocytów. Stwierdzono ponadto zwiększenie poziomu interferonu g i immunoglobuliny A w surowicy krwi. Są również dowody, że immunomodulacyjne działanie bakterii mlekowych może zmniejszać reakcje uczuleniowe u ludzi.”

Probiotyki a odporność dzieci

„...pojawiły się doniesienia mówiące o wzroście odporności u dzieci suplementowanych preparatami probiotycznymi. Jest to najprawdopodobniej wynik pobudzania odpowiedzi immunologicznej, czego efektem są rzadsze infekcje układu oddechowego, przewodu pokarmowego i ograniczenie występowania epizodów gorączki. Wykazano, że dzieci przebywające w środowisku sprzyjającym infekcjom (szpitale, żłobki, przedszkola) i otrzymujące probiotyki były zdecydowanie mniej podatne na infekcje, niż ich rówieśnicy. Dzięki temu zmalała również konieczność antybiotykoterapii i częstość interwencji lekarskich.”

Probiotyki kontra alergia

„Mechanizm działania probiotyków w alergii polega na modulacji ogólnej lub miejscowej odpowiedzi odpornościowej (m. in. pobudzanie syntezy sIgA, IgG, aktywacja limfocytów T i makrofagów oraz stymulacji syntezy mucyn). Poza stymulacją odpowiedzi immunologicznej skuteczność działania probiotyków w alergii dotyczy także eliminacji patogenów i zmniejszania przepuszczalności śluzówki jelita oraz degradacji antygenów. Ostatnie obserwacje kliniczne potwierdzają wielokierunkową współzależność pomiędzy mikroflorą jelitową a alergią i prowadzą do wniosku, że modulacja składu mikroflory jelitowej może być uznana za kluczowy element zapobiegania alergii.”

Stop biegunkom z probiotykami

„Probiotyki wykazują korzystny wpływ na przebieg i czas trwania biegunek bakteryjnych i wirusowych, zapobieganie biegunkom po terapii antybiotykowej, łagodzenie przebiegu biegunek popromiennych.” „Stosowanie probiotyków w leczeniu biegunek po antybiotykoterapii, biegunek zakaźnych i w biegunkach podróżnych prowadziło do istotnego zmniejszenia ich częstości, skrócenia czasu trwania oraz zmniejszenia liczby stolców i liczby nawrotów.”

Probiotyki na układ krążenia

„Jedną z głównych przyczyn chorób układu krążenia, między innymi choroby niedokrwiennej serca, jest podwyższone stężenie cholesterolu we krwi. Badania wykazały, iż wzbogacenie diety w produkty zawierające bakterie kwasu mlekowego przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu w surowicy."

Probiotyki na problemy z jelitami, zespół jelita drażliwego

„Z użyciem probiotyków wiąże się nadzieje na poprawę stanu pacjentów dotkniętych zespołem drażliwego jelita... Drobnoustroje probiotyczne poprzez korzystną modyfikację składu mikroflory jelit, czemu towarzyszy modulacja funkcji neuronowych, powodują zmniejszenie nadwrażliwości trzewnej, co wykazano na modelu szczurzym zespołu jelita drażliwego.” „Probiotyki mogą wykazywać działanie terapeutyczne, mogą redukować ból i wzdęcia jelit…” „Lactobacillus acidophilus ma zdolność neutralizowania amin toksycznych i hamowania procesów gnilnych w jelicie i na tej drodze również przywraca równowagę drobnoustrojową przewodu pokarmowego.”

Probiotyki a Helicobacter pylori

„Interesujące są także badania dokumentujące antagonizm bakterii probiotycznych w stosunku do Helicobacter pylori, bakterii związanej z powstawaniem wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Probiotyki w walce z nietolerancją laktozy

„Podawanie dzieciom z nietolerancją laktozy produktów probiotycznych, efektywnie ograniczało dolegliwości występujące w wyniku spożywania produktów mlecznych. Jest to wynikiem wytwarzania przez szczepy probiotyczne (Lactobacillus, Bifidobacterium) bakteryjnego enzymu laktazy, rozkładającego laktozę. Podaż produktów i preparatów probiotycznych wydaje się być w tej grupie dzieci doskonałym rozwiązaniem.”

Probiotyki kontra próchnica zębów

„Probiotyki są podawane w celu utrzymania równowagi lub odtworzenia zniszczonej naturalnej mikroflory jamy ustnej, co odgrywa ważną rolę w ochronie przed inwazją patogenów kluczowych dla rozwoju poważnych chorób jamy ustnej.” „Probiotyki w jamie ustnej powodują zmianę warunków środowiska jamy ustnej w wyniku wytwarzania substancji antybakteryjnych i zmniejszenia reakcji zapalnej.”

Probiotyki przeciw trądzikowi

„Istnieje szereg doniesień naukowych na temat skuteczności stosowania preparatów probiotycznych zawierających drobnoustroje należące do gatunku Lactobacillus acidophilus w leczeniu stanu zapalnego związanego z rozwojem trądziku. Probiotyki wspomagają leczenie i skracają czas trwania kuracji przeciwtrądzikowej.”

Polecane probiotyki:

AC Zymes

Probio Balance

Pure Inulin

Tagi probotyki

Odpowiedz

Wszystkie pola wymagane

Imię
Email (nie opublikowany)
Komentarz
Wpisz kod

Popularne

Najczęściej kupowane

Najnowsze